Gmina Zabierzów w raporcie „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2018 roku”

19 listopada, 2019

Urząd Marszałkowski opublikował „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2018 roku”. Ocenie poddane zostały działania 182 gmin.

Pod względem osiągniętego efektu ekologicznego redukcji emisji zanieczyszczeń gmina Zabierzów znalazła się na:

  • 3 miejscu w województwie małopolskim (za Krakowem i Wieliczką)
  • 1 miejscu wśród gmin wiejskich (już trzeci rok z rzędu!)

W 2018 r. mieszkańcy gminy Zabierzów zlikwidowali 177 przestarzałych systemów grzewczych.

Łączny koszt zadania wyniósł 2 638 328 zł – udzielone dotacje i wkład własny mieszkańców.

Osiągnięcie wysokiego efektu ekologicznego związane było z rezygnacją gminy Zabierzów z dotowania zakupu automatycznych kotłów węglowych (5 klasa/ekoprojekt) na rzecz ogrzewania gazowego.

Gmina Zabierzów znalazła się w czołówce województwa małopolskiego pod względem:

  • Liczby zlikwidowanych urządzeń grzewczych na paliwa stałe (10 miejsce) – 177 szt.
  • Przyrostu długości sieci gazowej (2 miejsce, za Krakowem) – 14,8 km
  • Liczby termomodernizowanych budynków (9 miejsce) – 39 budynków
  • Liczby przeprowadzonych kontroli spalania odpadów (9 miejsce) – 253 kontrole
    (w tym 156 kontroli wykonanych przez UGZ, wykryta 1 nieprawidłowość oraz 97 kontroli wykonanych przez policję – b.d. odnośnie wyników kontroli)