Informacja dla Beneficjentów, którym zakładano na terenie Gminy Zabierzów z dofinansowaniem, kolektory słoneczne Viessmann w ramach Projektu KIK/41

1 marca, 2021

Informacja dla Beneficjentów, którym zakładano na terenie Gminy Zabierzów
z dofinansowaniem, kolektory słoneczne Viessmann w ramach Projektu KIK/41

TREŚĆ KOMUNIKATU