[aktualizacja] Informacja dotycząca wizyt w budynkach w ramach programu wymiany pieców

7 Maj, 2020

Ze względu na ogłoszony stan epidemii nastąpiła przerwa w wykonywaniu ocen energetycznych zleconych przez Urząd Marszałkowski w gminach województwa małopolskiego.

Zgodnie z otrzymaną informacją firma Efektywniej wznowi wizje lokalne w gminie Zabierzów od 25 maja 2020 r. Audytorzy będą telefonicznie umawiali terminy spotkań z mieszkańcami.

Przypominamy, że zakwalifikowanie się do programu dotacyjnego związane jest z wykonaniem oceny energetycznej budynku, a następnie podpisaniem umowy o dotację. Wszelkie prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!

Wytyczne w czasie wizyty audytorów energetycznych:

Pracownicy terenowi będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Mieszkańcy podczas wizyty powinni zachować odpowiedni odstęp i posiadać założoną maseczkę. Kontakt domowników z audytorem powinien został ograniczony do 1 osoby (właściciela). Wykonywane będą jedynie niezbędne zdjęcia i czynności w nieruchomości w celu uniknięcia przebywania w środku na małej powierzchni z innymi osobami.