Informacja w sprawie ocen energetycznych w programie PGN – [aktualizacja – 07.05.2021, 21.05.2021]

29 kwietnia, 2021

O wyborze firmy wykonującej oceny energetyczne oraz o harmonogramie ich przeprowadzenia decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę ocen energetycznych.

Procedura z postępowania jest dostępna w BIPie UMWM, pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1895047,wykonanie-ocen-energetycznych-budynkow-na-terenie-wojewodztwa-malopolskiego-majacych-na-celu-przygot.html

[AKTUALIZACJA – 07.05.2021] Wynik przetargu na: Wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego, mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4 RPO WM 2014-2020 jest dostępny pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1927261,wykonanie-ocen-energetycznych-budynkow-na-terenie-wojewodztwa-malopolskiego-majacych-na-celu-przygot.html

[AKTUALIZACJA – 21.05.2021] Zgodnie z informacją od UMWM termin podpisania umowy na wykonanie ocen energetycznych był planowany na 11 maja 2021 r. Nastąpiło jednak odwołanie jednego z wykonawców i do czasu rozpatrzenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą UMWM nie może zawrzeć umowy na wykonanie ocen energetycznych.

Dalsze informacje pojawią się po przekazaniu przez UMWM harmonogramu prac w Gminie Zabierzów.

Wykonanie oceny energetycznej budynku daje Gminie możliwość podpisania umowy z mieszkańcem (jest to warunek prawidłowego wydatkowania pozyskanych środków z RPO WM 2014-2020). Należy pamiętać, że prace wykonane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji.

Alternatywną możliwością pozyskania dofinansowania jest:

Program PONE – https://srodowisko.zabierzow.org.pl/ochrona-powietrza/pone-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/

Program „Czyste powietrze” – https://srodowisko.zabierzow.org.pl/ochrona-powietrza/program-czyste-powietrze/