Jak przygotować dobrą altanę na odpady?

22 czerwca, 2021

Na rynku ukazała się właśnie publikacja „Miejsca gromadzenia odpadów. Poradnik dla architektów, spółdzielców i samorządowców”.

Przygotowana przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice i firmę ENERIS Surowce porządkuje wiedzę konieczną do zbudowania funkcjonalnej i estetycznej altany na odpady segregowane. Dobre przykłady, konkretne wymiary i praktyczne wskazówki mają pomóc w projektowaniu i remontowaniu tych ważnych elementów przestrzeni miejskich.

Poradnik powstał w ramach międzysektorowej współpracy wszystkich zainteresowanych sprawą stron. Zawiera on szereg praktycznych wytycznych uwzględniających obszary takie jak dojazd śmieciarki do altany, ustawienie pojemników, kompostowanie czy składowanie odpadów gabarytowych. Co ważne, przedstawiciel Izby Architektów, Wojciech Gwizdak, stworzył wzór pomagający zaplanować wielkość altan z pojemnikami na 5 osobnych frakcji.

We wzorze został uwzględniony stosunek łącznej pojemności pojemników (wyrażony w litrach), rocznej produkcji odpadów przez mieszkańca (wyrażony w kilogramach), liczby mieszkańców w relacji do gęstości nasypowej odpadów (wyrażonej w kilogramach) oraz częstotliwości odbioru odpadów. Dodatkowo w poradniku opisaliśmy szereg technicznych parametrów pomocnych przy projektowaniu, takich jak wielkości najpowszechniejszych na rynku pojemników czy wielkości dróg dojazdowych uwzględniające wymiary pojazdów takich jak śmieciarki.

– powiedział pan Wojciech Gwizdak.

Szacuje się, że w Polsce jest ponad pół miliona altan, często przepełnionych i brudnych. Nie obowiązują żadne standardy ani wytyczne dla architektów, deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych. Tymczasem jest to jeden z podstawowych elementów efektywnego systemu gospodarowania odpadami. Co więcej, złe przygotowanie altan szkodzi wszystkim stronom:

  • pracownicy firm odbierający odpady często nie są w stanie nawet wyciągnąć pojemników z odpadami z altan zastawionych samochodami,
  • samorządowcy borykają się z bałaganem,
  • zarządzający kierują się w remontach altan wyczuciem zamiast sprawdzonymi parametrami.

Wartością dodaną prac na poradnikiem jest fakt, że Izba Architektów RP temat altan na odpady włączy do cyklu swoich szkoleń kierowanych do 3,5 tys. architektów. Trwają także rozmowy z producentami programów dla architektów, aby zostały w nich uwzględnione takie aspekty jak wielkości pojemników w altanach.

 >>  Link do publikacji <<

Źródło: https://www.eneris.pl/altany/