Nie pal odpadów!

9 kwietnia, 2019

Urząd Gminy Zabierzów apeluje do mieszkańców Gminy o przestrzeganie bezwzględnego zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

W wyniku spalania odpadów do atmosfery trafiają trujące pyły oraz gazy, powodujące zanieczyszczenie powietrza m.in. metalami ciężkim, tlenkami węgla, tlenkami azotu, dwutlenkiem siarki, chlorowodorem, cyjanowodorem oraz dioksynami. Spalanie odpadów wywołuje m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz alergie. Groźne dla organizmu są zwłaszcza dioksyny, które odkładają się w tkankach i mogą powodować długotrwałe zmiany na skórze, uszkodzenia nerek, wątroby.

 

Dioksyny mogą również powodować poronienia i bezpłodność. Mają także działanie kancerogenne -przyczyniają się do powstania nowotworów. Palenie „śmieci” jest również niekorzystne dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia sadza, co może prowadzić do zapalenia się przewodów.

 

Informujemy również, iż mogą być przeprowadzane kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na podstawie art.379i 380 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 9 u i 9 v ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.