Nowy program „Moja Woda”

4 Czerwiec, 2020

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Informacji o programie udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Opis programu znajduje się pod adresem:
https://www.wfos.krakow.pl/nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji/