Program „POWIAT BEZ SMOGU”

20 września, 2021

POWIAT BEZ SMOGU to program dotacji finansowany ze środków Powiatu Krakowskiego

Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej:

www.powiat.krakow.pl

Tel: 12 39 79 407, 12 39 79 408

ULOTKA

POWIAT BEZ SMOGU to program dotacji do 3 000 zł dla właścicieli domów i mieszkań położonych na terenie powiatu krakowskiego, którzy chcieliby skorzystać
z dofinansowania na zakup wraz z montażem nowego źródła ciepła:

  • kotła gazowego,
  • pieca elektrycznego,
  • instalacji solarnej,
  • pompy ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Obejmuje budynki mieszkalne jedno lub wielorodzinne. W budynku nie może być prowadzona
i zarejestrowana działalność gospodarcza.

NABÓR WNIOSKÓW
Wnioski należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, przy wykorzystaniu skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Adres platformy: ePUAP/h51m1plk0y/esodskrytka

  • Załączniki niezbędne do złożenia wniosku: odpis księgi wieczystej i/lub tytuł prawny do nieruchomości,
  • oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji i wypłatę dotacji, jeśli jest ustanowiona współwłasność,
    w oświadczenie o zgodzie na realizację inwestycji i wypłatę dotacji, jeśli inwestycja jest własnością innych osób niż Wnioskodawca.

FAKTURY LUB RACHUNKI NA ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYSTAWIONE Z DATĄ WCZEŚNIEJSZĄ OD DATY ZAWARCIA UMOWY DOTACYJNEJ.