Chrońmy płazy – żaby na drodze

Każdej wiosny i jesieni obserwuje się wędrówki płazów, zwłaszcza żab, kierujących się do zbiorników wodnych w celu złożenia skrzeku, bądź wracających do miejsc zimowania. W tych okresach niebezpiecznymi przeszkodami dla płazów są przede wszystkim drogi budowane na trasie ich wędrówek, na których płazy giną w dużych ilościach rozjeżdżane przez pojazdy. Zmniejsza się przez to ich populacja, ponadto stanowić mogą zagrożenie dla ruchu, toteż istotne jest podejmowanie działań w celu pomocy tym zwierzętom.

Na terenie Gminy Zabierzów można zaobserwować wiosenne wędrówki płazów

w Aleksandrowicach, przy stawach Instytutu Zootechniki, gdzie żaby, aby dostać się do wody, muszą przejść przez asfaltową, kilkumetrowej szerokości drogę gminną. Aktualnie Gmina Zabierzów rozważa zastosowanie odpowiedniej w zaistniałych warunkach i skutecznej metody działania w celu zapewnienia każdej wiosny i jesieni bezpieczeństwa żab w ich wędrówkach.

Także na drogach powiatowych na terenie Rząski i Zelkowa występują te same problemy z płazami, które zmierzają do stawów zlokalizowanych na terenie tych miejscowości.
Ochrona płazów jest istotnym zagadnieniem, ponieważ w ostatnich latach obserwuje się spadek ich populacji. Na świecie jest ponad 6 tys. gatunków płazów, a w Polsce 18.

Żaby chronią uprawy rolne.