Kolektory słoneczne – wpływ na środowisko

Stale rosnące ceny nośników energii, wyczerpujące się zapasy paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Niewyczerpalne i czyste ekologicznie źródło energii stanowi m.in. energia promieniowania słonecznego, a najprostszym urządzeniem do jej praktycznego wykorzystania jest kolektor słoneczny.

Występujące nasłonecznienie na terenie Polski pozwala na skorzystanie z tego darmowego źródła energii, toteż instalacje solarne mogą pokrywać do 60% rocznego zapotrzebowania na energię cieplną niezbędną do podgrzania przede wszystkim wody użytkowej, zmniejszając koszty domowe.

Program Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zabierzów uwzględnia rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy, a przez to redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W oparciu o powyższy program Gmina Zabierzów mając na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska systemów wykorzystujących alternatywne źródło energii, podejmuje działania zachęcające do instalowania kolektorów słonecznych poprzez ustalone przez Radę Gminy Zabierzów zasady dofinansowania instalacji.