Kontrole spalania odpadów

Kontrole spalania odpadów w domowych paleniskach

Zgłaszanie podejrzenia spalania odpadów w domowych paleniskachWydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, tel. 12 283 07 56; Komisariat Policji w Zabierzowie, tel. 12 258 03 50.

Podejrzenie spalania odpadów w przedsiębiorstwach należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który jest organem właściwym do kontrolowania przedsiębiorców, tel. (12) 422-48-95 lub (12) 421-33-64.

Spalanie odpadów na powierzchni ziemi (w tym odpadów zielonych np. liście, gałęzie) – zgłoszenia należy kierować na Komisariat Policji w Zabierzowie, tel. 12 258 03 50.

Informacja w sprawie kontroli palenisk domowych:

Kontrole wykonywane są przez upoważnionych do tego pracowników Urzędu Gminy Zabierzów (legitymujących się imiennymi upoważnieniami) oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Zabierzowie.

Kontrole dzielą się na:

  • Interwencyjne (zgłaszane adresy) – prowadzone są wspólnie przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wraz z funkcjonariuszami policji.
  • Rutynowe – np. dany obszar miejscowości, poszczególne ulice. Kontrole te wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy Zabierzów w dwuosobowych zespołach, niemal wyłącznie w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Wykonywanie kontroli rutynowych wynika z obowiązku narzuconego gminie w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – obowiązek łącznego skontrolowania 3% zabudowy w latach 2017-2019 oraz łącznego skontrolowania 5% zabudowy w latach 2020-2023.

W ramach kontroli sprawdzane jest, czym opalany jest kocioł/piec oraz sprawdzany jest skład opału. Wykrycie spalania odpadów grozi mandatem w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu (grzywna do 5 tys. zł). W przypadku, gdy podczas kontroli nie wykryto nieprawidłowości, ale występuje uzasadnione podejrzenie, że były spalane odpady pobierana jest próbka popiołu. Próbka jest przesyłana do akredytowanego laboratorium w celu analizy. Wykrycie nieprawidłowości poprzez analizę próbki jest podstawą do nałożenia kary za spalanie odpadów. Koszt badania jednej próbki to 600-700 zł.

Statystyki kontroli wykonywanych przez Urząd Gminy Zabierzów w 2019 r.

  • 138 kontroli (łącznie), w tym: 
    • 92 kontrole poza godzinami pracy urzędu (godziny popołudniowe i wieczorne oraz dni wolne od pracy)
  • 6 ukaranych sprawców wykroczeń i 1 pouczenie w związku ze składowanymi materiałami w kotłowni
  • 17 pobranych próbek

Kontrole wykonywane przez Komisariat Policji w Zabierzowie:

  • 75 interwencji w okresie styczeń-kwiecień 2019 r., w pozostałym okresie b.d.

Wnioski z przeprowadzonych kontroli: głównym powodem emisji zanieczyszczeń jest palenie węglem i drewnem w wysokoemisyjnych, niskosprawnych kotłach i piecach węglowych. Zgodnie ze statystykami z ostatnich lat spalanie odpadów zachodzi w 1-2% kontrolowanych palenisk. W 2019 r. wszystkie kary zostały nałożone dopiero po analizie próbek popiołu. Mieszkańcy zgłaszanych budynków, w których nie zostały stwierdzone nieprawidłowości są w szczególności informowani o programach dotacyjnych na wymianę starych kotłów węglowych i terminach ich obowiązkowej wymiany.