PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na lata 2020-2022

UWAGA: W projekcie wystąpiło znaczące opóźnienie związane z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy ocen energetycznych przez Urząd Marszałkowski. Z tego względu wszystkie nowo składane deklaracje uczestnictwa umożliwią wymianę źródła ciepła z dotacją dopiero w 2022 r.

 

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

A. UWAGA: DO PROGRAMU KWALIFIKOWANE SĄ DOCIEPLONE BUDYNKI LUB BUDYNKI, KTÓRYCH WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄŻE SIĘ DO WYKONANIA DOCIEPLENIA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA

B. UWAGA: W RAMACH PROGRAMU PGN NIE JEST UDZIELANA DOTACJA PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ. DOTYCZY TO TAKŻE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KTÓRYCH ZAREJESTROWANA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Nabór wniosków: od stycznia 2020 r. z terminem realizacji inwestycji w 2020-2022 r. Wzór deklaracji przystąpienia do programu znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

kocioł gazowy kondensacyjny

 (w ramach projektu nie są udzielane dotacje na inne źródła ogrzewania)

 Dotacja nie jest udzielana na:

        1.       Kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek;

        2.       Kotły na biomasę (pellety);

        3.       Zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach;

        4.    Nowe źródło ogrzewania jeśli starym źródłem ciepła jest kocioł gazowy. Dotacja jest udzielana wyłącznie przy likwidacji palenisk na paliwa stałe tj. węgiel, biomasa.

Wysokość dotacji:

1. Do 5 tys. zł za zakup wraz z montażem kotła;

2. Do 2 tys. za modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i c.w.u.

3. ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKROCZY 7 TYS. ZŁ.

PROCEDURA

      1.       Nabór wniosków;

      2.       Weryfikacja wniosków;

      3.       Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);

      4.       Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;

      5.       Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!);

      6.       Etap realizacji inwestycji (wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych);

      7.       Odbiór inwestycji;

      8.       Wypłacenie dotacji na konto inwestora.

 

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane właścicielowi budynku odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY ROZLICZANIU WYKONANEJ INWESTYCJI:

1. Protokół odbioru inwestycji (podpisany i podbity przez instalatora);

2. Wniosek o rozliczenie dotacji;

3. Faktura za zakup wraz z montażem kotła (producent, model, moc kotła);

4. Faktura za modernizację wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego;

5. Potwierdzenie opłacenia powyższych faktur;

6. potwierdzenie ze złomowania starego kotła.

(WSZYSTKIE DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA SĄ WYDAWANE SĄ PODCZAS PODPISYWANIA UMOWY)

 

Limit udzielanych dotacji w ramach projektu wynosi 637. Podpisywanie umów o dotacje oraz możliwość wykonania inwestycji będzie miała miejsce w latach 2020-2022. O wyborze firmy przeprowadzającej oceny energetyczne oraz o harmonogramie ich przeprowadzenia decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Umowy będą podpisywane zgodnie z kolejnością złożonych deklaracji z mieszkańcami, którzy pozytywnie przeszli wyniki oceny energetycznej - do wyczerpania limitu środków.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się pod adresemhttp://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Informację dotyczącą programu można uzyskać pod nr. tel. 283 07 56 lub 283 07 64

Druki do pobrania

Ikona pobierz
Deklaracja uczestnictwa w 2022 roku
Ikona pobierz
Upoważnienie PONE - PGN