Program „Czyste powietrze”

Program "Czyste powietrze"

Cel programu: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ogólny zakres programu:

  • wymiana źródła ciepła,
  • wykonanie przyłącza gazu,
  • wykonanie instalacji c.o i c.w.u.,
  • zastosowanie wentylacji mechanicznej,
  • ocieplenie ścian, podłóg, stropów, dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie dokumentacji projektowej.

Od 1 października 2020 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów funkcjonuje punkt obsługi programu „Czyste powietrze”, pok. 2.18, tel. 12 283 07 64. Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Program „Czyste powietrze” można połączyć z jednym z programów gminnych tj. PGN (7 tys. zł na kocioł gazowy) lub PONE (3 tys. zł na kocioł gazowy). Należy jednak pamiętać, że w programach gminnych przed przystąpieniem do prac należy podpisać z gminą umowę o udzielenie dotacji!

 Przed wizytą w urzędzie należy:

1. Zapoznać się z treścią programu

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ - ogólny opis programu

http://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/ - najczęstsze pytania i odpowiedzi

https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja - treść programu z regulaminem wraz z wymaganą dokumentacją projektową

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ - kalkulator określający wymaganą grubość izolacji w przypadku docieplania budynku

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ - kalkulator wysokości dotacji

      2. Uzupełnić ankietę informacyjną do programu

Zebranie wszystkich niezbędnych danych umożliwi elektroniczne złożenie wniosku o dofinansowanie. Uzupełnioną ankietę należy zabrać na spotkanie z ekodoradcą.

3. Umówić telefonicznie termin wizyty w urzędzie gminy

Pomoc w uzupełnianiu wniosku „Czyste powietrze” jest udzielana wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty tel. 12 283 07 64 lub 502 094 115.

4. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania należy uzyskać zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie. Informacja o wydawaniu zaświadczeń znajduje się pod adresem: https://gops.zabierzow.org.pl/program-czyste-powietrze/