Wykaz danych dostępnych publicznie

Dostępne publicznie dane o środowisku i jego ochronie dotyczące Gminy Zabierzów umieszczane są w wykazie danych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227ze zm.). Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy Zabierzów.
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie obejmuje m.in. :
- wnioski i decyzje w sprawach o usunięcie drzew;
- wnioski i decyzje w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, insp. Lucyna Gielas,

tel.12-283-07-55, e-mail : zabierzow@zabierzow.org.pl

Nie znalazłeś tematu, który Cie interesuje?

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy